EL-Effekt System Service

Tjänster

Vi tillgodoser el-och datanätsinstallationer till både företag och den offentliga marknaden, där vårt arbete kännetecknas av hög servicegrad, kreativitet och kundanpassning.

Vår ambition är att på den Svenska marknaden vara det naturliga valet för företag som söker en installatör med rätt kvalitet, service, miljöansvar och god lönsamhet.

Läs mer

Marinprodukter

Installation och försäljning av Rheinstrom och LeeStrom tömninganläggningar, samt försäljning av Rheinstrom och LeeStroms hela sortiment av marina produkter.

LOVA - Bidrag för havsmiljön

Regeringen har beslutat om ett nytt bidrag som ska minska mängderna kväve och fosfor i Östersjön och Västerhavet. Det kallas för LOVA, vilket står för Lokala vattenvårdsprojekt. Även tömningsanläggningar omfattas av detta bidrag.

Kommuner och ideella organisationer kan ansöka om medel från LOVA hos Länsstyrelsen.

Bläddra bland våra produkter och läs mer om LOVA-stödet